Kunst door Ad Verstijnen Medicijnen, medicatie Deze pagina is gemaakt door Suzanne van der Star, Cogmed therapeut van Educadora, in samenwerking met Gezondnieuws.nl. Vragen over de pagina kunt u direct stellen aan mw. van der Star via suzannevanderstar@educadora.nl
Cogmed is een methode waardoor mensen beter worden in taken waarbij het werkgeheugen is betrokken.
|Wat is Cogmed?
Cogmed is een wetenschappelijk bewezen programma voor het verbeteren van de concentratie.Cogmed werkgeheugen training  is een trainingsprogramma dat men thuis kan volgen. Het helpt mensen zich beter te concentreren en vergroot het zogenaamde “werkgeheugen. Bij 80% van de deelnemers heeft er na deze training een aanzienlijke verbetering plaats gevonden met betrekking tot de concentratie. De training is bewezen effectief bij kinderen met ADHD (met en zonder medicatie, met en zonder aanvullende diagnosen), kinderen met Leerproblemen, herstel na een chemokuur, herstel na CVA, maar blijkt ook zeer effectief bij mensen zonder een diagnose. Onderzoek laat eveneens zien dat de begeleiding een essentieel onderdeel van de behandeling is.

Gezondheid algemeen
gezondheid nieuws

Cogmed en verzekeringen
VGZ : Deze verzekering vergoedt met ingang van 2012 Cogmed behandeling indien de Cogmed coach een GZ-psycholoog is / Orthopedagoog Generalist.

Verschillende Cogmed Coaches zijn aangesloten bij de NVPA en worden (deels) vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering (onder de noemer alternatieve gezondheidszorg).

Vraag bij uw Cogmed coach de vergoedingsmogelijkheden na (dit is afhankelijk van opleidingsniveau en van aangesloten beroepsverenigingen).

Opleiding Cogmed Coach
Pearson is eigenaar van het programma Cogmed.

Beter Brein is de officiŽle samenwerkingspartner van Pearson tbv Cogmed en verzorgt o.a. de opleiding.

Pearson
Beter Brein

Voor wie is Cogmed geschikt?
Cogmed werkgeheugentraining is geschikt voor kinderen (vanaf 3-4 jaar) en volwassenen die werkgeheugenproblemen ondervinden. Cogmed wordt onder andere toegepast bij ADHD, Leerproblemen, ASS, DCD en NAH.

Er bestaan 3 varianten van Cogmed: versie JM (voor jonge kinderen), versie RM (voor kinderen en jongeren), versie QM (voor volwassenen).

Vragenlijst om na te gaan of Cogmed geschikt is voor u (of uw kind) :

Cogmed Vragenlijst

Zelf herkennen van problemen bij werk(geheugen)
Problemen met het werkgeheugen zien we nog wel eens bij ADD en ADHD. Een kind met werkgeheugenproblemen kan moeilijkheden ondervinden bij concentratie, weerstaan van afleidingen, planning, opstarten en afronden van taken, rekenen en lezen. Een goed functionerend werkgeheugen is dus belangrijk: in het dagelijks leven, op school, op het werk, in gesprekken met anderen, in het verkeer etc.

Overzicht van werkgeheugenproblemen gerelateerd en leeftijdsfase:

tekenen van werkgeheugenproblemen

Werkgeheugen in de klas
-Onthouden wat de leerkracht heeft gezegd of uitgelegd.
-Onthouden van de lettervolgorde tijdens het lezen.
-Onthouden van getallen tijdens het uitrekenen.
-Onthouden wat je gelezen hebt tijdens begrijpend lezen.
-Toepassen van spellingregels tijdens het schrijven.
-Verbanden leggen.
-Plannen van een oplossingsstrategie.
-Een complexe taak uitvoeren in een logische volgorde.
-Concentreren tijdens het leren.
-Controleren van handelingen etc..
-Luisteren naar anderen en ze niet in de rede vallen.


Schoolsituatievragenlijst
Wat is werkgeheugen?

Werkgeheugen is het vermogen om informatie in de hersenen op te slaan voor een korte periode, te kunnen concentreren op een handeling en te onthouden wat er daarna moet gebeuren. Met een onvoldoende functionerend werkgeheugen is het moeilijk om geconcentreerd te blijven, afleidingen te negeren, in het voren te plannen, instructies te onthouden of te beginnen een taak of deze juist te beŽindigen. Meestal wordt het ervaren als een concentratieprobleem en is het de oorzaak van slechte school- of werkprestaties. Onderzoek wijst uit dat het werkgeheugen tevens een grote rol speelt bij het plannen, organiseren en structureren van alles wat je wilt doen.


Lees meer over:
adhd
geheugen
aandacht


Steun ons door deze pagina in te stellen als ťťn van je startpagina's!Wetenschappelijke resultaten geven aan dat mensen hun concentratievermogen sterk hebben vergroot, tevens is er sprake van meer controle over impulsief gedrag. Ook kunnen mensen na een Cogmed Training beter gebruik maken van complexe vaardigheden om te kunnen redeneren en worden er betere schoolresultaten behaald met name op gebied van lezen en rekenen.

Na een screening / intake traint u 5 weken lang, 5 dagen per week achter de computer.U doet elke dag 8 oefeningen die uw werkgeheugen trainen. Uw Cogmed Coach kan de gehele training volgen via het internet. Met deze Coach heeft u wekelijks contact, zodat u optimaal begeleid wordt. Na afloop zal er na 4 weken een evaluatie met u plaatsvinden. Het is mogelijk om nog een 6de week te trainen als ook om gedurende een jaar minder intensief verder te blijven trainen. Uw Cogmed Coach kan u hier meer over vertellen.

redactie